• Zawiadomienie
Kiedy zakończy się okres usługi abApps?
W dniu 30 Września 2018 zaprzestaniemy zapewnianie wszelkiej pomocy technicznej dla pakietu aplikacji Acer BYOC (abApps). Stanowczo zachęcamy do wykonania kopii zapasowych wszystkich zdjęć i dokumentów w aplikacjach abPhotos i abDocs w lokalnej pamięci masowej. Pliki z innych aplikacji abApps będzie można nadal znaleźć na oryginalnych urządzeniach i nie zostaną zmienione.

Kopie zapasowe zdjęć z aplikacji abPhotos są przechowywane w „folderach abPhotos” na dysku C ze ścieżką [Użytkownicy/Nazwa tego komputera/Zdjęcia] w Twoim Magazynie osobistej chmury (PCS). Jeśli zmieniłeś domyślną lokalizację zapisywania, kopie zapasowe zdjęć znajdziesz wykonując następujące kroki:
Uruchom aplikację abPhotos na komputerze z PCS > kliknij identyfikator Acer ID lewym górnym rogu > Urządzenie > kliknij łącze lokalizacji kopii zapasowych w obszarze PCS, aby znaleźć wszystkie swoje zdjęcia.

Dokumenty synchronizowane w aplikacji abDocs są w rzeczywistości przechowywane na komputerze, z którego pierwotnie zostały przesłane. Jeśli nie możesz znaleźć lokalizacji oryginalnego dokumentu w aplikacji abDocs na komputerze lub dokonałeś utworzenia kopii zapasowych na innych komputerach, możesz pobrać te dokumenty logując się w aplikacji abDocs na tych innych komputerach i wykonując następujące kroki:
Kliknij i wybierz dokument w aplikacji abDocs > Edytuj > Pobierz jako > wybierz lokalizację pamięci masowej na komputerze, w której chcesz zapisać kopię zapasową pliku.

W celu odinstalowania aplikacji abApps wykonaj poniższe instrukcje:

  • Pulpit Windows
Przejdź do [Panel sterowania\Programy\Programy i Funkcje] i odinstaluj [Acer Portal/abPhoto/abMusic/abFiles/abDocs] oraz [AOP Framework]
  • Android
Przejdź do [Ustawienia] > [Aplikacje] > wybierz abApps, a następnie kliknij [Odinstaluj].
Uwaga: w przypadku niektórych urządzeń Acer Android, nie będzie można całkowicie usunąć preinstalowanej wersji pakietu abApps. Można ją wyłączyć w następujący sposób:
Ustawienia systemu Android > Aplikacje, stuknij abApps > stuknij [Odinstaluj aktualizacje] > stuknij [Wyłącz].

  • iOS
Naciśnij i przytrzymaj ikonę abApps, a następnie kliknij [X].
  • Windows 8
Naciśnij i przytrzymaj ikonę abApps, a następnie kliknij [Odinstaluj] niżej.

After abApps services have ended, all your abApps accounts, user details, and files cached on the cloud will be deleted. Your AcerID, if you have one, will not be affected.  

Jeśli masz więcej pytań dotyczących swojego urządzenia Acer, skontaktuj się z lokalnym biurem obsługi klienta Acer.